MKB-ondernemers accepteren een toenemende DSO

Outstanding Credit Management peilt het beursklimaat tijdens Exact Live 2018

 

“Het traditionele incassobureau schakel je pas in als de klantrelatie is afgeschreven”

 

  • 80% van de MKB’ers betaalt niet binnen 30 dagen;
  • Debiteurenbeheer van MKB’ers bestaat voornamelijk uit e-mailen en bellen;
  • Meerderheid geeft aan 0,5% tot 5% van omzet te moeten afboeken;
  • De overheid houdt zich niet aan afspraken betalingstermijn;
  • Kredietverzekering / debiteurenverzekering niet populair bij MKB.

 

Op 10 oktober 2018 vond in de Utrechtse Jaarbeurs de zevende editie plaats van Exact Live. Outstanding Credit Management, partner van Exact, was aanwezig en peilde de stemming onder MKB-ondernemers, accountantskantoren en financieel professionals rondom het thema ‘het MKB en hun debiteurenbeheer’. Hebben MKB-ondernemers vaker dan vóór de crisis te maken met verzakende debiteuren? Hoe ziet hun debiteurenbeheer er in de praktijk uit? Welk percentage van de jaaromzet moeten zij afboeken vanwege wanbetalers? En hoe zijn de ervaringen met het traditionele incassobureau?

 

Incassobureau? Liever niet

De korte conclusie met betrekking tot de ‘goede oude incassobureaus’ kan deze beroepsgroep niet tevreden stemmen. MBK-ondernemers die tijdens Exact Live werden ondervraagd, schakelen slechts zelden het incassobureau in voor het innen van openstaande vorderingen. De meest gehoorde redenen: incassobureaus verstoren de relatie met de klant. Ze zijn duur, komen afspraken niet na en schakelen ondeskundige medewerkers in bij het benaderen van debiteuren. Ruim 90% van de ondervraagden geeft aan pas als allerlaatste optie te kiezen voor het inschakelen van een incassobureau. De ondervraagde accountantskantoren onderschrijven deze cijfers.

“Wanneer je een incassobureau inschakelt, verlies je de controle over het proces. Contactpersonen wisselen steeds en soms gaat het er ronduit onbeschoft aan toe.”
— Medewerker administratie van reclamebureau

 

Mailen en bellen op één

De geïnterviewde MKB’ers geven aan het debiteurenbeheer in eigen huis te houden. Gebruikers van Exact wachten meestal af tot de geautomatiseerde herinnering naar hun debiteur is verzonden. Daarna volgt e-mail- en telefonisch contact. Gemiddeld duurt het twee e-mails voordat er wordt overgegaan tot bellen. Deze telefoontjes worden in de meeste gevallen gedaan door administratief medewerkers. De directeur/eigenaar neemt het daarna over, zo blijkt uit de gesprekken. Wanneer directe betaling niet mogelijk is, is 85% van de ondervraagden bereid een betalingsregeling te treffen met de debiteur.

 

“Anticiperen, bellen, continu het saldo in de gaten houden. In alle gevallen blijven communiceren. Ik wil klanten behouden, dus zoek ik naar oplossingen.”
— Manager Finance & Control van bouwbedrijf

 

DSO neemt toe

Zo’n 50% tot wel 80% van de MKB-ondernemingen betaalt niet binnen de gestelde termijn, schatten verschillende accountants tijdens Exact Live. Dat resulteert in een DSO (Days Sales Outstanding) van gemiddeld 45 tot 60 dagen. Overheden maken het helemaal bont. Ondanks de verscherpte wetgeving, voldoen nog steeds niet alle gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en waterschappen aan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

 

“Vóór de crises werd er sneller betaald dan nu. Alles gaat tegenwoordig op rekening. Dat is een risico, want wij zijn dan eigenlijk een soort bank.”
— Medewerker administratie van installatiebedrijf

 

Incasseren of afboeken?

De geïnterviewde MKB-ondernemers geven unaniem aan dat de misgelopen omzet door wanbetalers ‘slechts marginaal’ is. Schattingen variëren tot 0,5% tot 5% per boekjaar. De betreffende debiteuren zijn dan al meermaals door de ondernemer gemaand. Slechts een enkeling draagt de vordering over aan het traditionele incassobureau, maar de relatie is dan al afgeschreven. Opvallend is dat de ondernemers die aangeven slechts zeer incidenteel te hoeven afboeken het ‘schadebedrag’ toch nog op enkele honderden euro’s schatten.

 

“Incidentele klanten waarmee we geen binding hebben, zijn het lastigst te incasseren. De schadepost voor ons is een paar honderd euro per jaar. Het inschakelen van incassobureaus heeft nog nooit voordeel opgeleverd, maar ik heb ze wel moeten betalen. Je moet uitkijken dat het geen principekwestie wordt.”
— Directeur/eigenaar van familiebedrijf in de bouwsector

 

Kredietverzekering / debiteurenverzekering

Slechts een enkele MKB-ondernemer geeft aan gebruik te maken van een kredietverzekering om debiteurenrisico’s af te dekken. De algemene veronderstelling is dat deze verzekeringen kostbaar zijn en uiteindelijk niet tot uitkeren zullen overgaan. Een alternatief is het reserveren van de premies, om zo nodig misgelopen omzet te compenseren. De financieel directeur van een handelsorganisatie in de luchtvaartindustrie geeft aan dat het debiteurenrisico aanzienlijk kleiner is wanneer je opereert in een sector waarin iedereen elkaar kent: “Om die reden zijn er geen wanbetalers, want dat gaat rondzingen in de markt en dat wil niemand. Aanmaningen versturen en bellen, verder hoeven we niet te gaan.”

 

Conclusies

  • Een korte opeenvolging van betalingsherinneringen, e-mails en telefonisch contact is volgens de geïnterviewden het meest effectief;
  • Het uit handen geven van vorderingen aan een extern incassobureau roept weerstand op;
  • MKB-ondernemers accepteren een toenemende DSO en een schadepost van 0,5% tot 5% van de jaaromzet als ondernemersrisico, terwijl ze tegelijkertijd aangeven niet betaalde facturen onacceptabel te vinden.