Gerechtelijk traject

Ondanks de herinneringen en incassobrieven is uw rekening nog steeds niet betaald. Dan wordt het tijd om Gerechtelijke stappen te zetten. Het hele dossier wordt automatisch doorgestuurd naar Van Arkel Gerechtsdeurwaarders. Van Arkel stuurt nog eenmaal een minnelijke brief naar uw debiteur. Deze brief is effectief en zorgt in de meeste gevallen voor betaling.

Als er toch niet betaald is, dan wordt automatisch de dagvaarding opgesteld. Dit is een officieel document waarin de eisende partij (de schuldeiser) de gedaagde partij (de schuldenaar) meldt dat hij (de schuldenaar) zich op een bepaald moment voor de rechter moet verantwoorden. De dagvaarding wordt door een deurwaarder bij de schuldenaar bezorgd. Op basis van het hele bij Outstanding opgebouwde dossier heeft u een sterke zaak. Zo weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.