Betaald worden én de klantrelatie in stand houden

Bijna de helft van alle facturen wordt te laat betaald. En een van de grootste problemen die we zien, is de struggle die bedrijven dagelijks hebben om de facturen betaald te krijgen. Op tijd betaald worden is essentieel voor de cashflow en het banksaldo van een bedrijf, maar het kost een ondernemer veel tijd. De telefoongesprekken, de e-mails, de geschillen, de vragen, u balanceert op een dun koord tussen betaald worden en mogelijk een klantrelatie verstoren.

 

Debiteurenbeheer in the cloud

Bij Outstanding24 begrijpen we dat u de effectiviteit van uw processen wilt ontwikkelen en verbeteren. Om kostbare tijd te besparen zodat u zich weer kunt concentreren op grote, belangrijke taken. Maar wel met behoud van een gezonde cashflow. Daarom werken veel ondernemers met Outstanding24, cloud software voor debiteurenbeheer. Outstanding24 koppelt met meer dan 800 boekhoudpakketten. Door de koppelingen wordt Outstanding24 eenvoudig geïmplementeerd in uw bedrijf. Uw debiteurenproces wordt gestroomlijnd en de cash flow wordt bewaakt en verbeterd. Alles met oog voor het behoud van de klantrelatie, door onze unieke Dynamic Flow aanpak. Outstanding24 is zelflerend en moedigt langzame betalers aan om eerder te betalen.

 

Klanten aanmoedigen om te betalen

Een veelvoorkomend probleem dat vaak leidt tot slechte kredietbeheersing is dat mensen het lastig vinden om de eerste stap te zetten en de debiteur te bellen. Dat is logisch, u praat liever met uw klant over uw producten en diensten. Vragen naar openstaande posten staat daar voor het gevoel haaks op. De beste oplossing is om de stappen van uw Credit Control-proces geautomatiseerd te hebben. Op deze manier is de eerste stap al gezet. Door de gestructureerde opvolging vanuit Outstanding24, overtuigt u ook de langzaam betalende klanten om sneller te betalen. Het opvolgen van debiteuren is tijdrovend. Door Outstanding24 te gebruiken bespaart u enorm veel tijd. Bovendien kunt u de manier van herinneren, de teksten en de flow zelf aanpassen. Voor de hele administratie, maar ook per klant of voor een enkele factuur.

 

Outstanding24 controleert dagelijks of de facturen zijn betaald en onderneemt zelf automatisch de vervolgstappen. Na het eenmalig instellen hoeft u niks meer te doen. Outstanding24 voert het voor u uit. Een andere ideale functie van Outstanding is bijvoorbeeld dat de hele historie van opvolgingen is vastgelegd. Wij helpen u graag Outstanding24 binnen uw bedrijf te implementeren. We stellen het voor u in, zodat u een gestroomlijnd en efficient proces voor debiteurenbeheer krijgt. U zult vanzelf zien dat het werkt en dat de betalingen automatisch binnenkomen.