Incassokosten, Rente en Griffierechten

Incassokosten

Bij te late betaling mag u incassokosten in rekening brengen. De hoogte van de incassokosten is wettelijk vastgelegd in de Wet Incassokosten (WIK).

Bereken hier de incassokosten:

Een samenvatting:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500,- van de vordering;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500,- van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000,- van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775,-.

De vergoeding bedraagt ten minste € 40,- en maximaal € 6775,-.

Bent u niet BTW plichtig? Conform art. 2 lid 3 van de Wet Incassokosten worden de incassokosten verhoogd met de BTW.

Rente

Bij te late betaling mag u bovendien rente in rekening brengen. Dit heeft u in uw algemene voorwaarden geregeld. Indien u in uw algemene voorwaarden verwijst naar de wettelijke rente, kunt u deze hier opzoeken.

Griffierechten

Om te procederen moeten aan de rechtbank griffierechten worden betaald. Wanneer de vordering wordt toegewezen, moet de gedaagde de griffierechten vergoeden.

bron: rechtspraak.nl

De griffierechten voor bedrijven inzake incasso zijn:

hoogte vordering Griffierecht
tot € 500,– € 119,–
tussen € 500,– en € 12.500,– € 476,–
meer dan € 12.500,– € 952,–